Actueel

Zaterdag 16 november kwamen Sint en zijn Pieten wederom in Bladel aan. Ook dit jaar was de intocht weer georganiseerd door alle ondernemers van Bladel Centrum.

De Sint en zijn pieten werden door een grote schare kinderen en door burgemeester Bosma ontvangen op het burg.v.Houdtplein.Daarna vertrok de tocht onder begeleiding van de harmonie door het centrum naar Ambiani waar de vele kinderen de kans kregen voor een persoonlijke ontmoeting met SInt en zijn pieten. 

01 december 2019