Actueel

De voornaamste doelstelling van de CM en het stichtingsbestuur Centrummanagement:

Het versterken van de positie van Bladel als hét funshop-centrum van de regio door gezamenlijk te investeren in een sterk consumentengericht aanbod, sfeer en uitstraling en het vergroten van de regionale aantrekkingskracht.

Wat gaat de CM doen?

De CM gaat in samenwerking met alle ondernemers én vastgoedeigenaren en in samenwerking met het VVV zorgen voor een professionele aanpak. De thema’s waar de prioriteiten liggen zijn:

1. Sfeer en beleving;
2. Marketing, promotie en externe communicatie;
3. Draagvlak en samenwerking;
4. Branchering en leegstand;
5. Veiligheid en beheer;
6. Bereikbaarheid en parkeren.

Als inwoner van Bladel, als toerist of gewoon als bezoeker van Bladel gaat u dat al in 2015 terugzien. Het activiteitenplan staat naast de ambities en doelstellingen voor centrummanagement Bladel centraal in het businessplan. De Centrummanager (CM) gaat hiermee nu aan de slag.

Samenwerking Gemeente en VVV

Een andere niet minder belangrijke taak van de CM is het contact met de Gemeente en regio. Met name op het gebied van visiedocumenten, voorgenomen bestemmingsplannen en bestemmingsplan wijzigingen aangaande het centrum of de detailhandel. Daar zal de CM de zienswijze van de ondernemers en vastgoedeigenaren behartigen. De CM heeft inzicht in hetgeen leeft in het Centrum en in de regio door zijn contacten met andere centrummanagers en door het bezoeken van regio bijeenkomsten.

Ook met het VVV zal de CM een korte lijn onderhouden. Want het centrum van Bladel moet aantrekkelijk zijn en blijven voor onze regionale toeristen. Ook daar ligt een uitdaging. Hoe bereiken we in samenwerking met andere gemeenten de toeristen en behouden we hem voor onze Kempische regio.

In samenwerking met de Vereniging Vastgoedeigenaren (VVE) en Ondernemersvereniging Bladel (OVB) bespreekt de CM leegstand en voorkomen van leegstand

Organisatie Centrummanagement

Hoe ziet de organisatie er uit?
Centrummanagement is een verantwoordelijkheid van de Stichting Centrummanagement Bladel. Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 afgevaardigden van de OVB en 2 afgevaardigden van de VVE. Daarnaast heeft de Gemeente en het VVV een adviesfunctie in dit stichtingsbestuur. De vergaderingen worden door een onafhankelijk voorzitter begeleid.

De eerste vergadering staat gepland voor eind januari. Dan is de CM bekend en kan de samenwerking écht van start.

05 januari 2015
  • Centrum management
  • Bladel Centrum