Actueel

Bladel kiest voor verlenging Centrummanagement !!

Na de eerste periode van 3 jaar Centrummanagement hebben de ondernemers en vastgoedeigenaren met een overtuigende meerderheid gekozen voor voortzetting van Centrummanagement voor een periode van 5 jaar. Een periode waarin we met zijn allen gaan proberen Bladel Centrum voor u als klant, inwoner en of bezoeker nog beter en aantrekkelijker te maken. Zodat u aangenaam kunt blijven winkelen in het koopcentrum van de Kempen. Want alleen samen maken we Bladel Centrum!!

Hieronder de details zoals verspreid via ons persbericht:

De Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel, de Ondernemersvereniging Bladel en de gemeente Bladel vormen samen Centrummanagement Bladel. Tijdens een draagvlakmeting, gehouden van vrijdag 26 januari tot en met dinsdag 6 februari 2018, hebben ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Bladel hun stem uitgebracht vóór het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met het instellen van een BIZ gaan alle ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum verplicht meebetalen aan centrummanagement. Hierdoor kan Centrummanagement Bladel doorgaan met het realiseren van haar ambitie om hét funshopcentrum van de Brabantse Kempen te zijn en blijven. 

Uitslag draagvlakmeting 
De formele draagvlakmeting is nodig om door de gemeenteraad een BIZ voor ondernemers en een BIZ voor vastgoedeigenaren te kunnen laten vaststellen. Bij de meting moet minimaal 50% van de betrokkenen zijn stem uitbrengen, waarvan 2/3 vóór moet stemmen. 
Waarnemend notaris Dirkx van Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen te Bladel heeft op donderdag 8 februari de rechtsgeldigheid van de stemming bekrachtigd. Zij heeft bekend gemaakt dat 74 % van de vast-goedeigenaren een stem heeft uitgebracht waarvan 90 % voor en 10 % tegen de BIZ. Van de ondernemers heeft 67 % gestemd, waarvan 88 % voor en 12 % tegen. Daarmee is voldoende draagvlak voor het instellen van de BIZ.

Centrummanagement Bladel
De Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel, de Ondernemersvereniging Bladel en de gemeente Bladel vormen samen Centrummanagement Bladel. Zij hebben om hun doelen te bereiken een businessplan Centrum Bladel opgesteld. Ze gaan nu samen met centrummanager René Veldhuizen aan de slag om de projecten uit het businessplan uit te voeren. Het gaat hierbij om projecten als het verhogen van de sfeer in het centrumgebied, het optimaliseren van de bereikbaarheid en parkeren en het intensiveren van de samenwerking tussen alle partijen in het centrum.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bladel, 8 februari 2018

Mededeling voor de redactie
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:
Vivian Jansen (communicatieadviseur gemeente Bladel) tel. 0497-361466 of
Ton Wouters (voorzitter Centrummanagement) tel. 06-22914980

09 februari 2018