Actueel

Tijdens de draagvlakmeting, gehouden van vrijdag 13 t/m donderdag 19 januari 2023, hebben ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Bladel gestemd vóór het opnieuw instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)-belasting. Met het instellen van zo’n belasting gaan alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de jaren 2023 t/m 2027 het centrum weer verplicht meebetalen aan centrummanagement. Hierdoor kan Centrummanagement Bladel doorgaan met het realiseren van haar ambitie om de transformatie van Bladel centrum van een ‘place to buy’ naar een ‘place to meet’ verder door te zetten. Hierdoor kan het zijn positie als regionaal, multifunctioneel koop- en verblijfscentrum behouden en verder door ontwikkelen. Zo blijft de aantrekkingskracht en verdiencapaciteit in Bladel centrum op niveau. 

Uitslag draagvlakmeting 

De formele draagvlakmeting is nodig om de door de gemeenteraad vastgestelde BIZ-verordeningen voor ondernemers en een BIZ voor vastgoedeigenaren in werking te laten treden. Bij de meting moet minimaal 50% van de betrokkenen zijn stem uitbrengen, waarvan 2/3 vóór moet stemmen. Het was (zeker bij de ondernemers) lang spannend of de kiesdrempel gehaald zou worden, maar uiteindelijk waren er genoeg stemmen. Een ruime meerderheid daarvan stemde voor de BIZ-belasting.

We zijn ontzettend blij met de uitslag van de draagvlakmeting. Ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Bladel werken zo samen aan een gemeenschappelijk doel. Deze samenwerking is belangrijk en zorgt ervoor dat het centrum van Bladel aantrekkelijk is en blijft voor ondernemers, inwoners en andere mensen uit de regio”.

Centrummanagement Bladel

De Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel, de Ondernemersvereniging Bladel en de gemeente Bladel vormen samen Centrummanagement Bladel. Zij hebben om hun doelen te bereiken een meerjarenplan voor Bladel centrum opgesteld. Ze gaan nu aan de slag om de projecten uit dit plan uit te voeren. 

De procesverbaal-akte van Biz Bladel Centrum kunt u hier inzien.

 

 

 

 

20 januari 2023